Az 1993. évi XCIII. törvény szól a munkavédelemről, amelyben a munkavédelem hatálya a szervezett munkavégzésre és meghatározott esetekben a munkavégzés hatókörben lévő személyekre is vonatkozik. Ha az Ön által irányított vállalkozás legalább 1 fő bármilyen munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalóval rendelkezik, akkor a vállalkozás a törvény hatálya alá tartozik. A törvény meghatározza azokat az eseteket, feladatokat, amelyek esetében képesítéshez köti a munkavédelmi tevékenységet. Amennyiben Önnek, vagy bármelyik alkalmazottjának nincs ilyen képesítése (vagy ha van is, nem szeretne tényleges tevékenységet végezni benne), akkor elkerülhetetlen a külső szakember segítségének az igénybevétele. Az ilyen jellegű problémák megoldására állunk rendelkezésére!

A munkavédelmi oktatással kapcsolatban a Munkavédelmi törvény (a teljesség igénye nélkül) a következőt mondja ki:

„A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

  • munkába álláskor,
  • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
  • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
  • új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.”

A jogszabály nem köti a munkavédelmi oktatást szakképesítéshez, azonban célszerű erre megfelelő személyt felkérni, mivel egy ellenőrzés során vagy balesetet követően rengeteg kérdés merülhet fel a megtartott oktatásra vonatkozóan.

A hazai jogszabályok részletesen taglalják azokat a kötelezettségeket, amelyeket köteles a munkáltató munkabiztonsági szakember segítségével elvégezni és többek között ebbe a körbe tartozik a Munkahelyi kockázatértékelés, de sok más kötelező szabályzás is van (pl. Egyéni védőeszköz juttatás rendje stb.). Kérése esetén ezt el tudjuk végezni az Ön által irányított gazdálkodó szervezetnél is.

Magyarországon a kémiai biztonságról legfőképpen a 2000. évi XXV. törvény és a 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet rendelkezik. Gyakorlatilag alig van olyan munkahely, amely valamilyen módon ne tartozna a fenti jogszabályok hatálya alá és nem egyszerű feladat az ezeknek való maradéktalan megfelelés. Szinte mindenki folytat tevékenységet valamilyen veszélyes készítménnyel, legyen az takarítás, fertőtlenítés, karbantartás stb. Ráadásul a kockázatértékelésre vonatkozó része szaktevékenység, mint minden kockázatértékelés, tehát képesítés nélkül nem is végezhető. Mi elkészítjük az erre vonatkozó dokumentumokat!

Sajnos bármelyik munkahelyen előfordulhat munkabaleset, hiszen a szabályok teljes betartása sem garantálja azt, hogy munkavállalók figyelme, ébersége időnként nem lankad. A Munkavédelmi törvény legújabb módosítása alapján minden munkabaleset kivizsgálása szaktevékenység, tehát elkerülhetetlen munkavédelmi szakember alkalmazása. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a kivizsgálás színvonala nem elhanyagolható, mivel minden baleset során felmerül a kártérítési igény. Egy szakszerűen kivizsgált munkabaleset esetében jóval kisebb az esély arra, hogy utólagos problémák merüljenek fel. Mivel cégünk már sok ilyen kivizsgálásban vett részt az elmúlt időszakban, tapasztalatainkkal tudjuk segíteni az ilyen esetekben